وفات حضرت زینب

اذان با پای خود دارد به میدان میرود | متن مداحی | حسن خلج

اذان با پای خود دارد به میدان میرود

اذان با پای خود دارد به میدان میرود

با اشهد ان لا اله و اشهد ان رسول و

اشهد و ان علی هایش

اذان دارد به میدان میرود با پای خود

با شانه های محکم و چشمان نافذ

با سر و دست و خلاصه کل اعضایش

حسین ابن علی مثل نماز است و علی اکبرش مثل اذان قطعا

اذان پیش نمازش میدهد با عشق جان قطعا

صلاتی در صلات ظهر در هجر اذانش

اه خواهد شد کمان قطعا

قدم برداشت در ذهنم دوباره روضه اکبر

قدم زد در سرم هی روضه های باز تا گودال و

بعدش روضه انگشتر و انگشت

قدم برداشتند اصلا دوستان فعل قدم برداشتن در کربلا

شد روضه امشب که هر جا زد قدم اقا علی اکبر

برایش سینه میکوبید و فدایش گشت با هر ضربه ای زینب

قدم برداشت وقتی روبروی لشکر دشمن به هیبت گویا

پیغمبر از غار حرا برگشت

چه سر هایی که دنبال علی رفت و به دنبالش به سمت خیمه ها برگشت

قدم برداشت و امد علی در محضر بابا

علی اکبر بابا همان زهرا همان حیدر همان پیغمبر بابا

قدم برداشت پیش چشم بابا و

به حال مرگ شد در کربلا بابا

به خود زد بار ها اکبر به خود زد بار ها بابا

صدا زد تا قدم برداشتی بابا

قدم برداشت تا بابا

اگر چه مضطر و مشکل برید اخر ز بابا دل

چونان که موج از ساحل برید اخر ز بابا و

بریدن گشت ان فعلی که در این روزه وقت صرف

ابعاد غم ارباب ما را می کند کامل

بریدم گفت بابا که بریدم از جهان وقتی بریدی اکبرم

از خیمه پایت را

بریدم از جهان وقتی بریدی اه از گوشم صدایت را

بریدم تا بریدی و بریدند اه جسمت را بریده هی بریده

تا به انجا که فقط گفتا پدر با هر نفس یک حرف اسمت را

بریدن می کند معنا فقط یک گوشه از غم های بابا را

بریدن تازه از یک زاویه تعریف خواهد کرد معنای ظیف اربا اربا را

که هر عضوت بریده گشته با شمشیر ها اخر

چونان که از تو در میدان نماندست بغیر از رد پا اخر

بریدند از تو در این جنگ طوری که بریده گشت در نایت صدا اخر

بریدن چو گردد نا مردتب داستانش فرق خواهد کرد

بریدن های دست و پا و …………..

بریدن می وشد اغاز وقتی می شود در اولین بر خورد ها

اسم علی اکبرت ابراز

بریدن بدین ترتیب دارد می شود هی روضه هایت باز

و کم کم می برد جسم تو را شمشیر و

تیغ و تیر و نیزه و مقراض

و با مقراض گشتی چون گل پرپر

و با مقراض علی اکبر ارباب شد کم کم علی اصغر

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0