از حرم بزن به دل لشکر و بگو یا علی

از حرم بزن به دل لشکر و بگو یا علی

باز نشون بده هنر خیبرو بگو یا علی

ای پیمبر خیمه های بی قرار حسین علی اکبر

ای دلاور بی نظیر و تک سوار حسین علی اکبر

عازم نبردی علی پشت سر باباتو ببین

لرزه داره تو زانوهاش میفته زمین علی اکبر

علی علی علی علی اکبر

****

با همون قد و قامت مادری میری از حرم

با ابهت و رجز حیدری میری از حرم

اولین یل آل هاشمی که میری علی علی اکبر

جونمو با این رفتنت داری میگیری علی علی اکبر

دوره کردنت بی هوا دیدم از یسار و یمین

لرزه داره این زانوهام میفتم زمین علی اکبر

علی علی علی علی اکبر

****

بی هوا تو رو زدنت مثل مادرم یا علی

قطعه قطعه شد بدنت ولولست حرم یا علی

سرو اربا اربای خیمه ها کجایی بابا علی اکبر

من دارم با زانو میام پیشت بین دشمنا علی اکبر

زینبم بیا مثل من رو عبا علی رو بچین

لرزه داره دستای من میفتم زمین علی اکبر

علی علی علی علی اکبر

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net