.  اشعار محرم 99 منتشر شد
 تلگرام سایت مهجه

اشعار شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵ احمد واعظی

اشعار شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵ احمد واعظی

اشعار شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵ احمد واعظی

اشعار شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵ احمد واعظی

 

 

روضه

علقمه موج شد، عکسِ قمرش ریخت به هم

دستش افتاد زمین، بال و پرش ریخت به هم

تا که از گیسویِ او لختۀ خون ریخت به مشک

کیـسویِ دختـرکِ منتـظرش، ریخت به هم

تیـر را با سـرِ زانـوش کشیـد از چشـمش

حیف از آن چشم، که مژگانِ ترش ریخت به هم

خواهرش خورد زمین، مادرِ اصغر غش کرد

او که افتاد زمیـن، دور و برش ریخت به هم

قبـل از آنیـکه بـرادر بـرسـد بـالیـنش

پـدرش از نجف آمـد، پدرش ریخت به هم

به سـرش بـود بیـاید به سـرش ام بنـین

عوضش فاطمه آمـد به سرش ریخت به هم

کِتـف ها را کـه تکان داد، حسیـن افتـاد و

دست بگذاشت به رویِ کمـرش، ریخت به هم

خواست تـا خیمه رساند، بغـلش کـرد، ولی

مـادرش گفت به خیـمه نبرش، ریخت به هم

نـه فقط ضـرب عمـود آمـد و ابـرو وا شد

خورد بر فرقِ سرش، پشتِ سرش ریخت به هم

تیـر بود و تبـر و دِشـنه، ولـی مـادر دید

نیزه از سینه که ردّ شد، جگرش ریخت به هم

بـه سـرِ نیـزه ز پهـلو سرش آویـزان بود

آه بـا سنگ زدنـد و گـذرش ریخت به هم

شاعر : حسن لطفی

 

**********

آنکه از جمعِ امامان دو برادر دارد

دلبری از همه‌یِ ما دو برابر دارد

طرفی اُم‌ِبنین و طرفی فاطمه است

کیست در بینِ عشیره که دو مادر دارد

لشکری زهره ندارد که نگاهش بکند

خاصه وقتی که کنارش علی اکبر دارد

چقدر بر رویِ پیشانیِ او می اید

دستمالی که به سر حضرت حیدر دارد

ایستاده به سرِ کعبه بخواند خطبه

تا بدانند که این طایفه منبر دارد

علمش را بزند کرببلا چیزی نیست

کعبه تا کوهِ اُحُد نیز تَرَک بردارد

وقتِ صفین بزن چند قدم در میدان

چشم بر تیغِ شما مالکِ‌اشتر دارد

هر امامی که تو را دید دو دستت بوسید

بوسه بر بازویِ تو لذّتِ دیگر دارد

حق بده اینهمه اسفند برایت می سوخت

قد و بالایِ تو در سایه دو دختر دارد

مدحِ تو بود دلم از تب و تابش اُفتاد

وای بر معجرِ زینب که رکابش اُفتاد

علقمه موج شد عکسِ قمرش ریخت به هم

دستش اُفتاد زمین بال و پَرَش ریخت به هم

تا که از گیسویِ او لخته یِ خون ریخت به مَشک

گیسویِ دخترکِ منتظرش ریخت به هم

تیر را با سرِ زانوش کِشید از چشمش

حیف از آن چشم که مژگانِ تَرَش ریخت به هم

خواهرش خورد زمین مادرِ اصغر غَش کرد

او که اُفتاد زمین دور و بَرَش ریخت به هم

قبل از آنیکه برادر بِرِسد بالینَش

پدرش از نجف آمد،پدرش ریخت به هم

به سَرَش بود بیاید به سَرَش اُمِ بنین

عوضش فاطمه تا دید سرش،ریخت به هم

کتف‌ها را که تکان داد حسین اُفتاد و

دست بگذاشت به رویِ کَمَرَش ریخت به هم

خواست تا خیمه رساند بغلش کرد ولی

مادرش گفت به خیمه نَبَرش ریخت به هم

نه فقط ضَربِ عمود آمد و اَبرو وا شد

خورد بر فرقِ سرش پُشتِ سرش ریخت به هم

به سرِ نیزه زِ پهلو سرش آویزان بود

آه با سنگ زدند و گذرش ریخت به هم

شاعر : حسن لطفی

*******

ای امید و ارزویم با تو من در گفت و گویم

با همین چشم پر از خون یک نظر بنما به سویم

الا ای مه جبین مکش پا بر زمین

دارم دق میکنم پاشو ای نازنین

به خدا بی تو خرابم قلبم و ز ریشه کندن

پاشو خوش غیرت لشکر که دارن به من میخندن

باید کاری کنی مرا یاری کنی

دوباره پیش من علمداری کنی

پاشو سقا که سه ساله بی تو غمگینه ابالفضل

واسه او دست دشمن خیلی سنگین ابالفضل

پس از ما ای گلم جسارت میکنن

تموم خیمه ها رو غارت میکنن

زمینه

اه ای جان من جانان من ریحان من

قدت در خون نشسته

ای برادر من ببین اینجاست مادر من

با پهلوی شکسته

ببین ای یاسمن بو ای خونین چشم و ابرو

دستی بر پهلو گرفته از من و تو رو گرفته

ابالفضل پاشو سقای حرم

ابالفضل به خدا خم شد کمرم

از غم چشم تو چشمم تر شده

مملو از خون دل این ساغر شده

قامتم چون قامت مادر شده

*********

ای وای ای داداش اشک رباب طفل بی تاب

دلم و میسوزونه

ای باغ لاله صد شعله ناله از سه ساله

دلم و میسوزونه

ندارم راه چاره دل از غم پاره پاره

پاشو که ساقه گل طاقت زنجیر نداره

دل بی قراره

زمینه

اقا عاشقتم تا جون دارم اسمتون و رو زبون دارم

اقا مهر شما ستاره ایتس که تو هفت تا اسمون دارم

ارباب دوستون دارم

******

اقا با داغ تو شقایقم طی میشه با تو دقایقم

من توی عشقا و تو عاشقا فقط به عشق تو عاشقم

با شور شیرین عشق تو  جا بالا تر از کهکشون دارم

ارباب دوستون دارم

******

ای قبله عالمینیم میدونی که پر شور و شینیم

به لطف زهرا مادرتون حسینی ام من حسینی ام

کرم خدا یاور منه که سایتون رو سر منه

بهتر از اغین چی میشه که حسین دل من و دلبر منه

کبوترم من که روی نخلا یه کربلا اشیون دارم

ارباب دوستون دارم

 

******

یه عمریه شیدای تو ام غم دیده غم های تو ام

سر تا به پا مست و دیوونه دیوونه سقای تو ام

ای همه امید همه نور دل علی و فاطمه

من گفته ام که بعد شما اقام کیه شاه علقمه

گوهر عشق شما رو اقا عزیز تر از هر چی جون دارم

ارباب دوستون دارم

واحد

تا که صدای خستت و شنیدم

کشون کشون بالا سرت رسیدم

قران من ورق ورق شدی تو

پرپر زدی ای همه امیدم

میری میشی امارتم خراب بمون

اگه بری دق میکنه رباب بمون

ابالفضل مرو مرو برادرم

*******

چشای مهربون تو پر از خون

دستای تو افتاده توی میدون

شق القمر شده که روی ماهت

زینب توی خیمه شده پریشون

پاشیده شد لشکر من نرو نرو

ببین میگه مادر من نرو نرو

شور

غیرت الله یا ابالفضل

ابالفضلی ز همه اقا دل می بری

ابالفضلی یه نفر ولی یک لشکری

ابالفضلی و عدو در هراس از تو

ابالفضلی به خدا تو خوده حیدری

عباسی عشق حسین تو وجود تو

عباسی اسم زهرا رو کلاه خود تو

عباسی ادب و معرفت پا بستت

عباسی علم کرب و بلا تو دستت

حیدری منسبی فاطمی مذهبی

ساقی کربلا کفیل زینبی

امیر عالمین سر سپاه حسین

واسه عاشقا تویی نور دو عین

غیرت الله یا ابالفضل

********

ابالفضلی و اقا خیلی با صفایی

ابالفضلی به خدا همه وفایی

ابالفضلی و دلا شده مجنون تو

ابالفضلی و اقا غیرت خدایی

عباسی به تموم عالمی سالاری

عباسی امیر لشکر و علمداری

عباسی دشمن سخت بی امیه

عباسی همه دلخوشی رقیه

ای یل فاطمی قمر هاشمی

توی کشور دلیری اقا جون حاکمی

غیرت الله یا ابالفضل

********

ابالفضلی و همه بی قرار تو اند

ابالفضلی و همه جان نثار تو اند

ابالفضلی و جهان در ید قدرتت

ابالفضلی و همه ریزه خوار تو اند

عباسی میزنی وقتی به قلب معرکه

عباسی زور بازوی تو تو دنیا تکه

عباسی به خدا که انتهای هیبتی

عباسی معنی شهامت و شجاعتی

غیرت الله یا ابالفضل

شور هیئت تویی کوه غیرت تویی

به خدا که محشری و قیامت تویی

ای گل مه جبین یل ام البنین

تویی چون جوونی امیر المونین

شور

حیدر یعنی اسد الله حیدر یعنی ولی الله

حیدر یعنی جند الله حیدر یعنی جنب الله

حیدر یعنی علم الله حیدر یعنی علم الله

نور الله عشق و الله

الله اکبر من عاشقم عاشق حیدر

الله الله لا اله الله

حیدر حیدر حیدر ای حجت داور

حیدر حیدر حیدر ای وارث پیمبر

حیدر حیدر حیدر عشق زهرای اطهر

حیدر حیدر حیدر باب شبیر و شبر

 

 

 

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است.

مهجه |  www.Mohjat.net

@mohjat_net

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0