اي همه ميل دل من سوي تو | متن مداحی | حاج حسن خلج

اي همه ميل دل من سوي تو

اي همه ميل دل من سوي تو

قبله جان چشم تو و ابروي تو

نرگس مستت ربوده عقل من

برده خوابم نرگس جادوي تو

بر سر ميدان جانبازي دلم

در خم چوگان ز زلف و گوي تو

آمدم در کوي اميد تو باز

تا مگر بينم رخ نيکوي تو

من جگر تفتيده بر خاک درت

آب حيوان رايگان در جوي تو

اي اميد من روا داري مگر

باز گردم نا اميد از کوي تو

لطف کن دست جفا بر من مدار

من ندارم طاقت بازوي تو

روزگاري بوده ام بر درگهت

چشم اميدم بمانده سوي تو

تا مگر بينم دمي رنگ رخت

تا مگر يابم زماني بوي تو

چون نديدم رنگ رويت لاجرم

مانده ام در درد بي داروي تو

بر من مسکين عاجز رحم کن

چون فرو ماندم ز جست و جوي تو

در غم تو روزگارم شد دريغ

نا شده يک لحظه هم زانوي تو

هم مشام جانم آخر خوش شود

از نسيم جان فزاي موي تو

خود عراقي جان شيرين کي دهد

تا به کام دل نبيند روي تو

منبع: دیوان عراقی

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.