اگه دیوونه ندیده اید به ما میگن دیوونه

اگه دیوونه ندیده اید به ما میگن دیوونه

اگه دیوونه شنیده اید به ما میگن دیوونه

منم یه روز عاشق بودم عشق تو مجنونم کرد

ز شهر عقل و عاقلا یکباره بیرونم کرد

به جرم عشق و عاشقی به ما میگن دیوونه

بذار ملامت بکنن یه خوب و بد میمونه

دل من از روز ازل اسیر یک نگاهه

حسین و دوست داره مگه خاطر خواهی گناهه

دیوونه حسینم و ویروونه حسینم

خراب و مست گوشه میخونه حسینم

دل هر کی با یاری خوشه یار دل ما حسینه

ترانه ای که دلو میبره صدای یا حسینه

عقل از سر من پریده و دیوونگی جا گرفته

حرف اگه داری با خدا بزن عقلمو خدا گرفته

منم یه روز عاشق بودم عشق تو مجنونم کرد

ز شهر عقل و عاقلا یکباره بیرونم کرد

هر کی عاقله غمی داره روزگار درهمی داره

عاشق نشدی نمیدونی دیوونگی عالمی داره

بهشت من حسینه و سرشت من حسینه

نوشته کتاب سرنوشت من حسینه

دل من از روز ازل اسیر یک نگاهه

حسین و دوست داره مگه خاطر خواهی گناهه

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

www.mohjat.net