این سفره افطار نیست این سفره روضه است

این سفره افطار نیست این سفره روضه است

آب خوش نمیره پایین از گلوی هیچکس

خونوادگی گریه می کنیم دم اذون مغرب

تشنه بودی گرسنه بودی چه سفره ای چه افطاری

پره غمه اذون مغرب آه از این اذون مغرب

دم اذون برا غارت ریختن دم خیمه

دم اذون دیدی پر از نامرحمه خیمه

دم اذون آسمونم تیره شد و تار شد

دم اذون خونوادش راهی بازار شد

آه از این اذون مغرب

****

این سفره افطار نیست سفره رقیه است

رزق و روزیمون همیشه دست این سه ساله است

خونوادگی گریه می کنیم خونه میشه خرابه

تشنه بود و گرسنه بود و چه سفره ای چه افطاری

غذا که نیست دیگه عذابه آه از اون شب خرابه

یهو پرید سرو که دید بچه به هقهق افتاد

تو بغلش سرو گرفت رقیه دیگه جون داد

آه از اون شب خرابه

دانلود صوت مداحی / تلگرام

.
وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ حاج امیر کرمانشاهی
شب ۱۰ ماه رمضان
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.