ای ساقی لب تشنگان ابالفضل | متن مداحی | حاج حسین سازور

ای ساقی لب تشنگان ابالفضل

ای ساقی لب تشنگان ابالفضل

پشت و پناه کودکان ابالفضل

از دستت افتاده علم ابالفضل

شد هر دو دست تو قلم ابالفضل

مشک تو تیر کینه خورد ابالفضل

زخمی به زخم سینه خورد ابالفضل

فرقت دو تا دستت جدا ابالفضل

گفتی اخا ادرک اخا ابالفضل

ای غرق خون سر تا قدم

پشت حسین گردیده خم ابالفضل

پهلو شکسته فاطمه امد کنار علقمه

بی تو حرم بیچاره شد ابالفضل

زینب دگر آواره شد ابالفضل

سیلی زدن آزاد شد ابالفضل

رقیه در فریاد شد ابالفضل

سر ها به نیزه رفته یا ابالفضل

دشمن به خیمه رفته یا ابالفضل

از خیمه یا زهرا رسد ابالفضل

بین شمر تا کجا رسد ابالفضل

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.