ای شاه فرخ فر علی | متن مداحی | حاج حسین سازور

ای شاه فرخ  فر علی ای فاتح خیبر علی

ای شاه فرخ فر علی ای فاتح خیبر علی

داماد پیغمبر علی مستان سلامت میکنند

تا خورده ام از جام تو افتاده ام در دام تو

ای جان فدای نام تو مستان سلامت میکنند

از جام خود مستم نما بی پا و بی دستم نما

من نیستم هستم نما مستان سلامت میکنند

ای کعبه انگور ها ای خاک پایت طور ها

بالاترینِ نور ها مستان سلامت میکنند

من مست جام کوثرم با مستی ام دل می برم

من خاک پای حیدرم مستان سلامت میکنند

مست و خرابم یا علی ای افتابم یا علی

در پیچ و تابم یا علی مستان سلامت میکنند

 

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net