ای صاحب ذوالفقار ای تنها مرد پیکار * سید مهدی میرداماد

ای صاحب ذوالفقار ای تنها مرد پیکار

ای صاحب ذوالفقار ای تنها مرد پیکار

ذکر پیغمبر بوده کرار غیر فرار

میگن از صف شکن معرکه ها بگو میگم حیدر

میگن از اسد الله ولی الله بگو میگم حیدر

میگن از قوت شمشیر خدا بگو میگم حیدر

علی سرور علی محشر علی قدرت الله پیغمبر

علی برتر علی لشکر علی صد و ده مرتبه حیدر

یا حیدر

****

ای علم ای علمدار ای حزب الله را سردار

در خیبر ثابت کردی کرار غیر فرار

میگن از اسوه اوقات خطر بگو میگم حیدر

میگن از علت هر فتح و ظفر بگو میگم حیدر

میگن از صاحب شمشیر دو سر بگو میگم حیدر

علی ماه علی راه علی ذکر نصر من الله

یه کوه پیشش پره کاه علی بران ترین سیف الله

یا حیدر

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net