ای فلک شام کجا زینب افگار کجا

ای فلک شام کجا زینب افگار کجا

ام کلثوم کجا کوچه و بازار کجا

عترت پاک نبی صحبت کفار چه سان

آل اطهار کجا مجلس اشرار کجا

حسین غریب یا مظلوم

تشت زرین یزید و سر پر خون حسین

چوب بیدار کجا ان لب در بار کجا

در ره شام ستم زینب حیران میگفت

کو علی اکبر و عباس علمدار کجا

حسین غریب یا مظلوم

راه گمگشته و این قافله بیوه زنان

یا رب این قافله را قافله سالار کجا

با نسیم سحر اهسته به زاری میگفت

ای نسیم سحر ارامگه یار کجا

حسین غریب یا مظلوم

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.