با اشک لرزون اومدم | متن مداحی | سید مهدی میرداماد

بازدید: 950 بازدید
با اشک لرزون اومدم با قلب محزون اومدم

با اشک لرزون اومدم با قلب محزون اومدم

با اشک لرزون اومدم با قلب محزون اومدم

با فاطمیون اومدم مادر

با آه سوزان اومدم با چشم گریان اومدم

تا بیت الاحزان اومدم مادر

این فاطمیه میزنم اسم شما رو باز صدا مادر

دستام و میگیرم به پهلوم باز میون روضه ها مادر

مادر مرو مادر

*****

شیرینی رویای من ای مونس شبهای من

از کوچه و زهرای من ای وای

شد یاس من نیلوفری پیش نگاه دختری

افتاده از پا مادری ای وای

رفتی میون کوچه تا احیا کنی حق من و زهرا

چی شد که برگشتی و گم کردی تو راه خونه رو زهرا

مادر مرو مادر

*****

گر میروی بی من مرو ای جان جان از تن مرو

از پیش چشم من مرو زهرا

رحمی نما بر جان من بر لرزش دستان من

بر هم نزن سامان من مرو زهرا

من با حسین و زینبین و مجتبی تو این شبا زهرا

با گریه میگیریم شفای دردتون و از خدا زهرا

مادر مرو مادر

 

 

www.mohjat.net