با غم پره نیلوفره روی سرم خاکستره | متن مداحی | حاج حسن خلج

با غم پره نیلوفره روی سرم خاکستره

با غم پره نیلوفره روی سرم خاکستره

چند روزی عمه داره سه سالت و راه میبره

هر وقت صدا کردم تو رو تاوونش و دادم بابا

دندون شیری نمیخوام تو رو میخوام

لکنت گرفتم رنگم پریده

عیبی نداره بابام رسیده

حالا که پیشم اومدی چشمات و واکن

با چشمای مهربونت من و نگاه کن

*****

یه روز عمو جون رو دیدم رو نی نشسته

بابا از اون روز دل من خیلی شکسته

دیدم عمو جون خسته بود خون رو چشاش نشسته بود

اما چرا دور سرش دستمال سرخی بسته بود

هر موقع تازیونه ای روی تنم کاری میشد

خون سرش رو صورتش جاری میشد

موهای مشکیم دیگه سپیده

پاشو بریم که وقتش رسیده

******

زیر باران سنگ عمه مرا همه جا برد زیر پر با خود

خواهرت خسته است لطفی کن دخترت را ببر بابا

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.