ببین می توانی بمانی بمان

ببین می توانی بمانی بمان

عزیزم تو خیلی جوانی بمان

تو هم مثل من نیمه جانی بمان

زمین گیر من اسمانی بمان

اگر می شود می توانی بمان

اگر راه دارد بمانی بمان

چه شد با علی همسفر ماندنت

چه شد ماجرای سپر ماندنت

چه شد پای حرف پدر ماندنت

پس از قصه پشت در ماندنت

ندارد علی هم زبانی بمان

پس از تو چه ابی چه نانی بمان

برای علی بی تو بد می شود

بدون تو غم بی عدد می شود

نرو که غرورم لگد می شود

و این سقف سنگ لحد می شود

تو باید غمم را بدانی بمان

چرا اشک را ابرو می کنی

چرا چادرت را رفو می کنی

چرا استخوان در گلو می کنی

چرا مرگ را ارزو می کنی

چه کم دارد این زندگانی بمان

اگر می شود می توانی بمان

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net