بر لب اهل حرم جان میرسید

بر لب اهل حرم جان میرسید

بود از هر خیمه گاهی سوخته

چشم بلبل ها به باغی سوخته

یک طرف هفتاد و یک گل چاک چاک

یک طرف هم باغبان بر روی خاک

یک طرف هفتاد و یک سیراب عشق

یک طرف سرکرده اصحاب عشق

یک طرف هفتاد و یک لب تشنه مست

یک طرف ساقی به زیر دشنه مست

جرعه ای از جام ساقی مانده بود

می گساری تشنه باقی مانده بود

باده نوشی کودک اما پیر عشق

خبره می خوردن از شمشیر عشق

دید ساقی هر چه دارد در سبو

عزم ان دارد که ریزد در گلو

زیر خنجر اوفتاده دل برش

یک نفر با تیغی بالای سرش

گفت با خود باید ان سو پر گشود

لیک بالش در کمند عمه بود

بال زد که ای بهتر از مادر مرا

میل می نوشی بود در سر مرا

عمه این بند اسارت پاره کن

عمه شمر امد به میدان چاره کن

هستی من زیر تیغ دشمن است

انکه انجا جان دهد جان من است

مانع رفتن مشو بارم بده

رخصت دیدار دلدارم بده

کن رها دستم که بر پای عمو

پیش از او من مست گردم از ان سبو

تا به خاک ان پیکر پاک اوفتاد

در پیش افلاک بر خاک اوفتاد

پیکرش اماج تیغ و تیر گشت

هم دمش سر نیزه و شمشیر گشت

پیکر خون خدا خون رنگ بود

بر سرش باران تیر و سنگ بود

گل به چنگ لاله چین افتاده بود

ماه بر روی زمین افتاده بود

اختر از مه روی هامون می چکید

از لب خشکیده اش خون می چکید

سنگی امد بشکند ایینه اش

ظالمی بنشست روی سینه اش

یوسف زهرا به جنگ گرگ بود

طره یوسف به چنگ گرگ بود

گل فتاده لاله چین خنجر به کف

داشت خنجر حنجر گل را هدف

کز حرم طفلی رسید و راه بست

ره به خنجر دست عبد الله بست

مه به سختی چشم خود را باز کرد

سیر ان مه پاره طناز کرد

دید ان کودک ز فریاد اوفتاد

صید کوچک دست صیاد اوفتاد

خون کودک بست چشم شاه را

تا نبیند مرگ عبد الله را

اشک و خون از دیده اش بر خاک ریخت

اشک بر ان کودک بی باک ریخت

اخرین نجوای شه اغاز شد

که ای خدا گرچه مرادت حاصل است

دیدن مرگ یتیمان مشکل است

گر به راهت هر چه بود و هست رفت

حیف شد عبد اللهت از دست رفت

بوده ام دل خوش پس از قاسم به او

بوده اند اینان امانت بر عمو

این دو بر من روح پیکر بوده اند

یادگاران برادر بوده اند

ان برادر زاده ام صد چاک شد

ان برادر زاده ام سر مست رفت

این برادر زاده ام بی دست رفت

ان برادر زاده ام لب تشنه رفت

این برادر زاده زیر دشنه رفت

تا ابد مجروح زخم کاری ام

وای من از این امانت داری ام

 

.
.

متن شعر مداحی بر لب اهل حرم جان میرسید

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.