دستگاه های موسیقی ایرانی  کتاب مداحی محرم 1398  تلگرام

به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست

به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست

به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست

اسیر دام تو را حاجت رهایی نیست

به غیر گوشه بام تو ای امام رئوف

کبوتر دل من جلد هیچ جایی نیست

سرت همیشه شلوغ است و هیچ سلطانی

به خواب هم صاحب همچین برو بیایی نیست

اگر که نوکر این درگهم حساب کنید

مرا به شاهی عالم هم اعتنایی نیست

غریب شهر سر از غصه زیر پر داری

خدا بخیر کند که عبا به سر داری

ز درد پا به زمین می کشی و می ایی

پریده رنگ ز رو دست بر جگر داری

بلند شو چقدر می خوری زمین اقا

توان به زانوی تا خورده این قدر داری

به رهگذر همه انگشت ها به سمت شماست

مگر دو یا سه قدم راه بیشتر داری

شبیه مار گزیده به خویش می پیچی

ز سوز زهر ز پا تا سرت شرر داری

به خاک حجره زنی دست و پا چرا دیگر

به گریه سوی دره خانه هی نظر داری

بگیر خاک سر و صورت و لباست را

که میهمان عزیزی به پشت در داری

 

 

 

.
.

متن شعر مداحی به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 لطفا برای ما نظر ارسال کنید  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0