شهادت امام کاظم

به روی خوش به نگاه لطیف | متن مداحی | محمدرضا طاهری

به روی خوش به نگاه لطیف شهرت داشت

به روی خوش به نگاه لطیف شهرت داشت

پسر چقدر به بابای خود شباهت داشت

ندیده بود میدنه شبیه او پسری

علاوه بر جگر مجتبی سخاوت داشت

حسن سرشت و حسن صورت حسن سیرت

چقدر ماه شب چهارده لیاقت داشت

به اسم برد ز بابا که صبر پیشه کند

به دوست نه به بیگانه هم محبت داشت

جزامیان مدینه دعاش می کردند

به هم نشینی با هر کدام عادت داشت

رسید کرب و بلا و نشان عالم داد

حسین با حسنش دائما شراکت داشت

زبس که از لبش احلا من العسل میریخت

همیشه شهد کلام ترش حلاوت داشت

عمو عمامه خود را بر او کفن کرده

مگر عزیز یتیمش چقدر حرمت داشت

نه جوشن و نه ذره نه حمایل و نه سپر

برای کرب و بلا شوق بی نهایت داشت

به پیش ناقه سواران چو یل به میدان رفت

شبیه حضرت شیر جمل به میدان رفت

همین که با غضب از دوش خود عبا انداخت

تمام لشکر کفار را ز پا انداخت

گهی به میمنه بود و گهی به میسره بود

چقدر ولوله در این برو بیا انداخت

زمین ز هر قدم طفل مجتبی لرزید

چه عرشه ای به اراضی کربلا انداخت

به سبک و شیوه جنگ عمو ابالفضلش

چقدر در وسط دشت نینوا انداخت

علی علی به لبش بود و یک تنه تنها

چهار تک یل سردار شام را انداخت

شکار بعدی ان شیر بیشه ارزق بود

سر و تن و سپرش را جدا جدا انداخت

ولی پس از لحظاتی دگر ورق برگشت

نگاهی از حسد القوم بی حیا انداخت

به یک اشاره رسیدند و دوره اش کردند

یکی به سوی تنش نیزه بی هوا انداخت

نفس میان دو پهلوی او به تنگ امد

به چشم تر نظری سوی خمیه ها انداخت

چه شد در ان وسط معرکه نفهمیدند

که سم اسب ردی بر دهان چرا انداخت

گرفت تا که ز خون جگر وضو سر داد

و با دهان شکسته عمو عمو سر داد

میان دشت گل نجمه بود پرپر شد

ز بوی یاس تنش کربلا معطر شد

عبا نبود به داد دل عمو برسد

دوباره چشم حسین از مصیبتی تر شد

کسی که پاش به بند رکاب هم نرسید

بمیرم اه قدش با عمو برابر شد

کبود شد همه پیکرش سپس سبب

گریز گریه من سوی روضه در شد

چه سینه ها نشکستند در طی تاریخ

چه ظلم ها که به این خاندان مکرر شد

به نیزه رفت سرش در کنار عبد الله

دو سایه سر از اخر نصیب مادر شد

چه بر سر حسن ابن الحسن مگر امد

صدای ناله زهرا بلند تر امد

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0