به محضرت چو غبار اوفتاده می آیم

به محضرت چو غبار اوفتاده می آیم

اراده نیست مرا بی اراده می آیم

بر آستان تو ای آستین معجزه ریز

به روی دست دلم را نهاده می آیم

چنان غبار به پیشت ز اشتیاق حضور

گهی سواره و گاهی پیاده می آیم

کسی چنان که تو دستم گرفته ای نگرفت

چو ذره دست به خورشید داده می آیم

اگرچه در به رویم میگشایی اما من

فقط به خاطر روی گشاده می آیم

حضور قامت شمعم ز کارگاه وجود

به پاس حرمت تو ایستاده می آیم

کبوترم که به منقار سجده محتاجم

چه دانه داده مرا یا نداده می آیم

 

.
ولادت امام رضا ۱۴۰۰ حاج مهدی رسولی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.