به وقت خواندنم یا حسین مولا

به وقت خواندنم یا حسین مولا

تمام ماسوا یا حسین مولا

تو را صدا زنن یا حسین مولا

عزیز مصطفی یا حسین مولا

به جمع عارفان یا حسین مولا

مراد و مقتدا یا حسین مولا

به زهد زاهدان یا حسین مولا

امام و پیشوا یا حسین مولا

به وقت بی کسی یا حسین مولا

پناه بی کسان یا حسین مولا

سفینه النجاه یا حسین مولا

****

صدا زنم تو را یا حسین مولا

من اسمه دوا یا حسین مولا

مرا شفا بده یا حسین مولا

حقیقت شفا یا حسین مولا

خروش سینه زن یا حسین مولا

صدای گریه ها یا حسین مولا

بحق مادرت یا حسین مولا

مکن مرا رها یا حسین مولا

به جان خواهرت یا حسین مولا

بزن مرا صدا یا حسین مولا

سفینه النجاه یا حسین مولا

****

به لحظه سحر یا حسین مولا

به ساعت دعا یا حسین مولا

به سوز گریه و یا حسین مولا

خلوص ناله ها یا حسین مولا

به اشک مادرم یا حسین مولا

عنایتی مرا یا حسین مولا

به ناله پدر یا حسین مولا

میان روضه ها یا حسین مولا

مرا ببر حرم یا حسین مولا

به شهر کربلا یا حسین مولا

سفینه النجاه یا حسین مولا

****

با وقت جنگها یا حسین مولا

مثال مرتضی یا حسین مولا

به بخشش و کرم یا حسین مولا

مرید مجتبی یا حسین مولا

نترسم از کسی یا حسین مولا

به وقت تنگنا یا حسین مولا

چرا که چون تویی یا حسین مولا

بود امیر ما یا حسین مولا

خدای عشقی و یا حسین مولا

همه کس خدا یا حسین مولا

سفینه النجاه یا حسین مولا

****

تویی حقیقت یا حسین مولا

نماز و روزه ها یا حسین مولا

تویی تو قبله یا حسین مولا

تمام سجده ها یا حسین مولا

جواب آن ملک یا حسین مولا

میان قبر ما یا حسین مولا

حسین حسین بود یا حسین مولا

فقط شعار ما یا حسین مولا

سفینه النجاه یا حسین مولا

دانلود صوت مداحی / تلگرام

.
شهادت امام صادق ۱۴۰۰ کربلایی حسین طاهری
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.