تموم لشکر اومدن برای بیعت با حسین | متن مداحی | حسین طاهری

تموم لشکر اومدن برای بیعت با حسین

تموم لشکر اومدن برای بیعت با حسین

روی لبهاشون جاریه فقط لبیک یا حسین

همه محو چشمان حسین

همه جان به قربان حسین

همه گوش به فرمان حسین ، به فرمان حسین

سفارش کرده حسین تو خیمه

علم باید بالا باشه تو دستای سقا باشه

 

 

www.mohjat.net