جوانان بنی هاشم بیایید

جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر دره خیمه رسانید

خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر دره خیمه سانم

با هر خدا حافظ که در دور و برش ریخت

بال و پر پروانه با خاکسترش ریخت

در پیش روی حسرت چشمان بابا

میرفت و صد ها ارزو پشت سرش ریخت

هر جا که بوده کربلا یا در مدینه

با زخم اول زود قلب مادرش ریخت

او اولین رزمنده بوده پس بدیهیست

یک لشکر تازه نفس روی سرش ریخت

انقدر پاشیده شده گلبرگ هایش

حتی زره طاقت نیاورد اخرش ریخت

جوانان بنی هاشم بیایید

علی را بر دره خیمه رسانید

اخر نشد بابا بگوید بی صدا رفت

با انکه هر چه داشت در حنجرش ریخت

ناباورانه بر برگ ارزو را

با گریه بابا در عبای باورش ریخت

بگویید عمه اش زینب بیاید

تماشای رخ اکبر نماید

جوانان بنی هاشم بیایید

علی را بر دره خیمه رسانید

***

ای شش ماهه گل من اصغر من چرا نمی خوابی

بنما رحمی به دلم هستی من چرا تو بی تابی

ای همه هستی من کودک دل خسته من

علی علی لای لای

***

برادر جان دعا کن خواهرت زینب بمیرد

نباشد تا که از هجران تو ماتم بگیرد

حسین جان ای حسین جان

به سر فکر تو به لب ذکر تو خداحافظ برادر

رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس

گویا ولی شناسان رفتن از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا

سر ها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net