حالم خرابه خرابه برا من عذابه

حالم خرابه خرابه برا من عذابه

عذابه که دستام میون طنابه

طنابه گلوبند من با ربابه

منم ناموس بن الزهرا منو کابوس و شب و صحرا

اینِ قاموس تو ای دنیا منم تنها

دیگه نا ندارم بابا دیگه پا ندارم بابا

واسه بوسه روی صورت دیگه جا ندارم بابا

****

میخوام عموم و ببینه کبودی روم و

کدوم و بگم لکنت گفتگوم و

گلوم و جای سوختگی های موم و

بگو به عمو برگرده بگو دخترت پر درده

بگو به اسیری رفتم بدون تو مثل برده

بابایی حسین بابایی

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.