حرز به گردن کرامت | متن مداحی | حاج مهدی اکبری

حرز به گردن کرامت چراغ سبز استجابت

حرز به گردن کرامت چراغ سبز استجابت

کتاب وحی به نطق تو ورق ورق شده کتابت

تربت سجده عبادت دلیل محکم شفاعت

بسته به رد پای تو بهشت و دوزخ قیامت

جانا یارا گرفته ای مهار عشق

شده همه قرار عشق

به سرخی انار عشق

صدای هر تپش تو هستی نفس بزن نفس بگیرم

تمام زندگی همین است که با خیال تو بمیرم

نُقل غم نَقل محفل مُهر عشق مِهر کامل

دلربا میبری دل

 

کانال تلگرام سایت مهجه

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net