حسرت زیارت تو مونده تو این دل زارم

حسرت زیارت تو مونده تو این دل زارم

کربلاتو تا نبینم آروم و قرار ندارم

تموم مردم دنیا ما رو میخونن دیوونه

آره ما دیوونه هستیم بیخیال این زمونه

گاهی وقتا توی خوابم کربلاتو من میبینم

میام روبرو ضریحت درد دل کنان میشینم

آقام حسین

چشای قشنگت عباس خواب و از چشم گرفته

بدون تو گم میشم تو شب و روز و ماه و هفته

اومدم دخیل ببندم به یه لبخند ملیحت

اومدم دست دلم رو بکشم روی ضریحت

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

www.mohjat.net