درد عشقی کشیده ‌ام که مپرس

درد عشقی کشیده ‌ام که مپرس

زهر هجری چشیده ‌ام که مپرس

گشته‌ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزیده ‌ام که مپرس

آن چنان در هوای خاک درش

می ‌رود آب دیده ‌ام که مپرس

من به گوش خود از دهانش دوش

سخنانی شنیده ‌ام که مپرس

سوی من لب چه میگزی که مگوی

لب لعلی گزیده‌ ام که مپرس

بی تو در کلبه گدایی خویش

رنجهایی کشیده ‌ام که مپرس

همچو حافظ غریب در ره عشق

به مقامی رسیده ‌ام که مپرس

 

.
شب ۲ ماه رمضان ۹۶ حاج محمد رضا طاهری
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن شعر را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.