در به در خرابه هام زندون این دنیا برام | متن | حاج حسن خلج

در به در خرابه هام زندون این دنیا برام

در به در خرابه هام زندون این دنیا برام

میخوام برم پیش بابام بابای خوبم

گرفته بغض گلوم و گرفته ارزوم و

تو کوچه ها سوزوندن کمند موم و

روی سر من جای اتیشه

موهای سوخته شونه نمیشه

بابا به کام من هم عسل کن

من و ببوس و بازم بغل کن

****

بابا چقدر دیر امدی وقتی شدم پیر امدی

خیلی نفس گیر امدی خونی و خاکی

غم برده دخترت رو هم کشته خواهرت رو

وقتی تو تشت گذاشتن اینا سرت رو

کی کرده گلگون لبات و بابا

این جور بریده رگات و بابا

****

طعنه به معجرم زدن ضربه به پیکرم زدن

به صورت و سرم زدن بابای خوبم

جرمم مگه چی بوده ببین تنم کبوده

سیاهی رو بازوم کار یهوده

میخوام بیارم دستام و بالا

بی جون دستام شبیه زهرا

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.