دست زینب کمکت کرد ز جا برخیزی | متن مداحی | حاج حسین سازور

دست زینب کمکت کرد ز جا برخیزی

دست زینب کمکت کرد ز جا برخیزی

ور نه با قامت بشکسته کجا برخیزی

آمدی با سر زانو به کنار پسرت

این بعید است که خود باز ز پا برخیزی

کمر خم دل خون گریه لبریز ای وای

یکی از این همه کافی ابدا برخیزی

جگرم سوخت از این جسم ز هم پاشیده

هیچ امید نمی رفت شما برخیزی

از قسم های پر از گریه که زینب به تو داد

قسم فاطمه باعث شده تا برخیزی

وسط هلهله ها خصم به تو می خندد

شاد مانند که با قامت تا برخیزی

دست بر سر مزن ای تاج سر آل علی

جای ان نیست که با حال عزا برخیزی

پیش این دشمن خناس مکن گریه حسین

این روا نیست که با حال بکا برخیزی

جمع کردی بدن ریخته را بین عبا

سخت شد بر تو که از پیش عبا برخیزی

تا ابد خیر ببینند جوانان حرم

ور نه بی یار نمی شد که ز جا برخیزی

با گرفتاری این پیکر اربا اربا

با خود این زمزمه کردی که چرا برخیزی

بالای نعش تو پسرم میخورم زمین

آتش گرفته این جگرم میخورم زمین

مویت سپید گشته چنان قد کشیده ای

حق دارم ای پسرم پدرم میخورم زمین

امروز روز جشن زمین خوردن من است

کف میزنند دور و برم میخورم زمین

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.