دلم میخواست معراجت ببینم

دلم میخواست معراجت ببینم

چه معراجی عجب رنگین کمانی

نرو دیگر تو رفتی سنگ خوردم

بیا قولی بده دیگر بمانی

تو را با زخم صورت میشناسم

مرا بشناس با قد کمانی

نمیدانم چرا این زجر نا مرد

بدش می آید از شیرین زبانی

عبایت روی دوش نیزه داری

عقیق تو به دست ساربانی

چه مویی داشتی بابا زمانی

چه مویی داشتم بابا زمانی

اگر مال منی پس پیش من باش

چرا دائم به دست این و آنی

نشد غارت پدر جان چادرم را

خودم دادم به آن دختر امانی

نفهمد هیچکس بازار رفتم

بماند بین ما راز نهانی

رخت را سیر دیدم سیر گشتم

تو بودی آن غذای آسمانی

سرت خاکی شده در این خرابه

شدم شرمنده از این میزبانی

شاعر: سید پوریا هاشمی

 

.
شب ۳ ماه رمضان ۱۴۰۰ حاج مهدی سلحشور
مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.