بازدید: 630 بازدید
متن مداحی کربلایی محمدحسین پویانفر

دوباره پای برهنه شبانه آوردت

شبانه باز که از کنج خانه آوردت

کسی نگفت که از راه دور آمده است

کسی نگفت به منصور نور آمده است

عبا نداری و عمامه و ردایت کو

چقدر خون شده پایت بگو عصایت کو

بمیرم آمدی و رد پای تو پیداست

چقدر زخم روی دست های تو پیداست

حرم تو هستی و او پشت بر حرم دارد

تو ایستاده ای نانجیب لم داده است

به گِرد خویش غلام و کنیز دارد باز

به زیر بالش خود تیغ تیز دارد باز

نگاه تو پره صبر است و سینه ات آرام

نگاه او پره خشم و دلش پر از دشنام

سه بار خواست بسوزی به ناروا که نشد

سه بار خواست بگوید به ناسزا که نشد

سه بار سمت تو آمد ولی بر تو نشد

سه بار تیغ کشید و غلاف کرد و نشست

سه بار خواست بتازد ولی سلامت کرد

به جای دشنه و دشنام احترامت کرد

هزار شکر شکست از نهیب پیغمبر

به جای خویش نشست از نهیب پیغمبر

هزار شکر جسارت نشد به پیر حرم

هزار شکر که رفتی حرم امیر حرم

تو کوه بودی و او در مقابل تو شکست

اگرچه پیش تو خم شد ولی دل تو شکست

شکست تا دل تو گفت یا رسول الله

به گریه مُقبِل تو گفت یا رسول الله

بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد

اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

تمام پیکرش از تیغ غرق خون گردید

عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید

مزاحم نفسش نیزه با عصا شده بود

هزار تیر شکسته به زور جا شده بود

لبش پر از ترک و آب را بردند

به روی ناقه عریان رباب را بردند

 

.
شهادت امام صادق ۱۴۰۰ محمد حسین پویانفر
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.

مطالعه بیشتر