دو تا اباعبدالله یکی رییس مذهب یکی عزیز زینب

دو تا اباعبدالله یکی رییس مذهب یکی عزیز زینب

داره یه اباعبدالله حرم و شور اربعین

داره یه اباعبدالله یه مزار خاکی همین

غربت و گریه و ناله آخره ماه شواله

روضه حضرت صادق یک گریزش به گوداله

غریب آقام غریب آقام

****

چه بی وفان این مردم دوباره تاریخ انگار برای تو شد تکرار

میسوخت خونه تو اما همسر تو سیلی نخورد

میسوخت خونه تو اما بچه ای پشت در نمُرد

اما چند سال قبل اینجا بین دیوار و در زهرا

ناله زد کشته شد محسن وای من از دل مولا

غریب آقام غریب آقام

****

تشنه لب و تنهایی به یاد عاشورایی

شمشیر رو سرت بود اما سر تو روی نی نرفت

شمشیر رو سرت بود اما خواهرت بزم می نرفت

نیمه شب چی کشیدی تو پشت مرکب دویدی تو

کی میدونه چه حرفا از یک یهودی شنیدی تو

غریب آقام غریب آقام

دانلود صوت مداحی / تلگرام

.
شهادت امام صادق ۱۴۰۰ حاج امیر کرمانشاهی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.