.  اشعار محرم 99 منتشر شد

دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد

دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد

دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد

در خواب مرا سوی خراسان گذر افتاد

چشمم به ضریح شه والا گوهر افتاد

این شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد

با آل علی هر که در افتاد ور افتاد

****

این قبر غریب الغربا خسرو طوس است

این قبر معین الضعفا شمس شموس است

خاک در او ملجا ارواح و نفوس است

باید ز ره صدق بر این خاک در افتاد

با آل علی هر که در افتاد ور افتاد

****

حوران بهشتی زده اند در حرمش صف

خیل ملک از نور طبقها همه بر کف

شاهان به ادب در حرمش گشته مشرف

اینجاست که تاج از سر هر تاجور افتاد

با آل علی هر که درافتاد ور افتاد

****

اولاد علی شافع یوم عرصات اند

دارای مقامات رفیع الدرجات اند

در روز قیامت همه اسباب نجات اند

ای وای بر آن کس که به این آل در افتاد

با آل علی هر که در افتاد ور افتاد

****

کام و دهن از نام علی یافت حلاوت

گل در چمن از نام علی یافت طراوت

هر کس که به این سلسله بنمود عداوت

در روز جزا جایگهش در سقر افتاد

با آل علی هر که در افتاد ور افتاد

****

هر کس که به این سلسله پاک جفا کرد

بد کرد و نفهمید و غلط کرد و خطا کرد

دیدی که یزید از ستم و کینه چه ها کرد

آخر به درک رفت و به روحش شرر افتاد

با آل علی هر که در افتاد ور افتاد

****

ای قبله هفتم که تویی مظهر یاهو

ای حجت هشتم که تویی ضامن آهو

ما جمله نمودیم به سوی حرمت رو

از عشق تو در قلب و دل ما شرر افتاد

با آل علی هر که درافتاد ور افتاد

 

دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد

 

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است.

مهجه |  www.Mohjat.net

@mohjat_net

 

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0