کربلایی نریمان پناهی – رفتی و بی تو موندم تنها

بازدید: 1044 بازدید

رفتی و بی تو موندم تنها

رفتی و بی تو موندم تنها بین یک عده از نامردا

هر جا رفتم سرت با من بودی دیدی حالم رو از رو نی ها

قدم دیگه خیمد شده موهام سپید زینب تو دیگه برید

یه روز خوش ندید چه حرفا که شنید زینب تو دیگه برید

سیدنا المظلوم سیدنا الاعطشان سیدنا الغریب

ای جانم جانانم ای جانم

****

شامیا ما رو بی کس دیدن به غریبی ما خندیدن

گوشواره ها و معجر های دخترای تو رو دزدیدن

میون کوچه ها با سنگای جفا سرم شکست اخا

به زیر دست و پا با تازیونه ها پرم شکست اخا

سیدنا المظلوم سیدنا الاعطشان سیدنا الغریب

ای جانم جانانم ای جانم

****

دست بسته تو کوچه بازار سهم زینب فقط شد آزار

ما کجا مجلس نا محرم ما رو بردن تو بزم اغیار

پیش نگاهمون با چوب خیزرون زد تو رو بی امون

منو میداد عذاب ریخت رو سرت شراب وای از دل رباب

سیدنا المظلوم سیدنا الاعطشان سیدنا الغریب

ای جانم جانانم ای جانم

****

ای که در قتلگاه افتادی بی کس و بی پناه افتادی

دم اخر نگاه تو بود طرف خیمه گاه افتادی

سرت شده جدا ذبیح بالقفا غریب کربلا حسین

با دل صبر تو را کشتند و صبر اهل حرم لبریز شد

هزار و نهصد و پنجاه زخم آخ بمیرم تنت ریز ریز شد

جلوی مادرت جلوی خواهرت نشست رو پیکرت

روی تنت پرید پنجه به روت کشید

سیدنا المظلوم سیدنا العطشان

سیدنا الغریب

*****

با دل صبر تو رو کشتند و صبر اهل حرم لبریز شد

هزار و نهصد و پنجاه زخم آخ بمیرم تنت ریز ریز شد

جلوی مادرت نشست رو پیکرت غریب کربلا حسین

روی تنت برید پنجه به روت کشید غریب کربلا حسین

سیدنا المظلوم سیدنا الاعطشان سیدنا الغریب

ای جانم جانانم ای جانم

****

سر پیراهنو انگشتر بی حیا ها چه جنجال کردند

ده حرامی با سُمِّ مرکب پیکرت را چه پا مال کردند

میان بوریا شده تن تو جا غریب کربلا حسین

پیکر تو رها سرت به نیزه ها غریب کربلا حسین

سیدنا المظلوم سیدنا العطشان

سیدنا الغریب

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

کربلایی نریمان پناهی / شب بیست و سوم ماه صفر 1397

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net