کربلایی جواد مقدم – ساکن میکده ام در شب ساقی عشق است

ساکن میکده ام در شب ساقی عشق است

ساکن میکده ام در شب ساقی عشق است

گر بسوزم همه شب در تب ساقی عشق است

از مقامات جهانی که ندارد ارزش

بشوی کلب دره زینب ساقی عشق است

نه فراری ام از آتش نه پی باغ بهشت

حرف اگر می شنوم راجب ساقی عشق است

از شب نوزدهم تا شب بیست و سوم

بزنی ساغر می از لب ساقی عشق است

در کلاس ادب حضرت عباس بشین

تا بفهمی که چرا مکتب ساقی عشق است

اشهد ان علیً ولی الله بگو

پیش ادیان خدا مذهب ساقی عشق است

او امیر همه مردم دنیا باشد

چون که در پیش خدا منسب ساقی عشق است

 

.
شب 22 ماه رمضان 1400 کربلایی جواد مقدم

مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.