سر زد از افق مهر خاوران – سرود ایران

سر زد از افق مهر خاوران

سر زد از افق مهر خاوران

فروغ دیده حق باوران

بهمن فَر ایمانمان

پیامت ای امام استقلال آزادی

نقش جانمان

شهیدان پیچده در گوش زمان فریادتان

پاینده مانی و جاودان

جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل صوتی از اینجا

.

متن کامل سرود سر زد از افق مهر خاوران

.

www.mohjat.net