.  اشعار محرم 99 منتشر شد

شان تو والاست نه والاتر از این حرف هاست | متن | میرداماد

شان تو والاست نه والاتر از این حرف هاست

شان تو والاست نه والاتر از این حرف هاست

چشم تو دریاست، نه دریاتر از این حرف هاست

ابتدایت انتها و انتهایت ابتداست

آن سر پیدات، ناپیداتر از این حرف هاست

بهر تو انسیه الحورا مثالی بیش نیست

خلقت انسانی ات، حوراتر از این حرف هاست

جلوه ات را مصطفی و مرتضی دیدند و بس

چشم های خلق نابیناتر از این حرف هاست

با همین سن کمت هم نوح هجده ساله ای

عمر کوتاه تو با معناتر از این حرف هاست

تو سه شب که هیچ هر شب شهر را نان می دهی

سفره ی افطاری ات، آقاتر از این حرف هاست

سایه ها کوچکتر از آنند تاریکت کنند

فاطمه جان روی تو زهرا تر از این حرف هاست

دست بردار ای حبیبه، دست بر معجر مبر

ارزش نفرینِ تو بالاتر از حرف هاست

شاعر : علی اکبر لطیفیان

******

از ازل فاطمه مادرم بوده

پسرش مونس و دلبرم بوده

روز محشر اگرم پسر نگه

میگه این غلام اکبرم بوده

زیر اتیش گناه و معصیت

بزم ماتم تو سنگرم بوده

اولین خیمه ای که برات زدم

با چادر سیاه مادرم بوده

بعد مرگم میدونم همه میگن

یا حسین جمله آخرم بوده

 

 

www.mohjat.net

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0