شهادت امام کاظم

شده ورد ما دمادم علی علی – حاج محمود کریمی – متن مداحی

شده ورد ما دمادم علی علی

شده ورد ما دمادم علی علی

علی فاتح خیبر علی علی

علی نفس پیمبر علی علی

علی مکه و زمزم علی علی

روح مجسم علی علی

جان مکرم علی علی

گوهر آدم علی علی

جوهر خاتم علی علی

اکرم و اعظم علی علی

عالم و اعلم علی علی

از همه عالم علی علی

اشرف و اشهر علی علی

بحر عجایب علی علی

کان قرایب علی علی

دفع نوایب علی علی

راه مصائب علی علی

سرور قالب علی علی

صفدر سالم علی علی

پاک و مطهر علی علی

شاه ولایت علی علی

نور هدایت علی علی

اصل رعایت علی علی

عین هدایت علی علی

جمع کفایت علی علی

راوی ایت علی علی

حامل رایت علی علی

فاتح خیبر علی علی

****

عالم عامل عامل و عادل

عادل فاضل فاضل کامل

جمع فضایل حل مسائل

خوب خصایل پاک و مطهر

فقر و توکل صبر و تحمل

فخر و تفضل جود و تفضل

حکم تو بر کل میرسره پل

صاحب دلدل خواجه ی قنبر

دنیا و دینت   خلد برین است

از بر خلقت     زیب نگینت

عقل رهینت  علم قرینت

روح امینت هست ثنا گر

شاه مشاهر    پیر مجاهد

دفع شداید   قیم و فاعل

زاهد و عابد   راکن و ساجد

جامع قران   هادی ایمان

دافع طغیان   شافع عصیان

جنی و انسان  تابع فرمان

بر همه سلطان   بر همه سرور

دهر غلامت   حکم امامت

هست به نامت   بحر کرامت

اختر دولت   گوهر حکمت

در خور حشمت   بهتر امت

رهبر جنت    ساقی کوثر

ای به تو اولی  جنت اعلی

سایه ی طوبی  نور تجلی

قایق موسی    با دم عیسی

دنیی عقبا     کرده مسخر

چرخ معلق  عرق مطبق

بر همه الحق  حاکم مطلق

داده تو را حق  زینت و رونق

رایت و بیرق  تیغ دو پیکر

مظهر نوری    نور و سروری

صدر صدوری   بدر بدوری

شاه شکوری   میر قیوری

لطف و غفوری  رحمت داور

حق ز بدایت  تا به نهایت

علم و هدایت   کرده عطایت

گفته ثنایت   جسته رضایت

خیر و نسایت    داده پیمبر

علی امام من است و منم غلام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی

روح مصفا    جسم مزکا

شاه معظم    بحر معانی

گوهر کانی   جوهر جانی

گنج نهانی   حجت ثانی

تاکه بدانی   مهر حسن را

در دل دانا  چون که کنی جا

پس به تولا   سوی حسین آ

اوست چو مولا    چون جد و آبا

شافع و محشر    دو شه فاخر

حافظ و ناصر     شاکر صابر

حاظر و ناظر     طیب و طاهر

اطیب و اطهر     بنده ی خالق

خیر خلایق    حل دقایق

اصل حفایظ    در خور و لایق

هر دو موافق    جعفر و صادق

موسی بن جعفر    رو به خدا کن

دل رها کن       برگ بقا کن

عظم نوا کن      میل رضا کن

بهر صفا کن    روی بر آن در

حب تقی دان    مایه ی ایمان

مدح نقی خوان   از دل و از جان

نیست جز ایشان    اشرف انسان

هست  از ایشان    حضرت عسکر

دولت داور    جمع نهایت

جمله غنائم    هست قائم

طبع ملایم    همچو عزایم

ساخت دائم    بخت گشاید

عشق فزاید      رخ چو نماید

آن مه انور    ای شه هادی

عدل نماید     ظلم سرآید

آنچه نباید     پی نیاید

ای شه هادی    در همه وادی

فتح ایادی    نور بلادی

معدن دادی   میر جوادی

شاه مظفر    کوی تو معمن

بوی تو مسکن    دل ز تو روشن

جان ز تو گلشن   ارزوی من

روی تو دیدن     مدح سرآیم

خوب ادایم     محض وفایم

اهل صفایم     گرچه گدایم

آن شمایم  نیست رجایم  از کس دیگر

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0