وفات حضرت زینب

عاقبت لشکری از تیر گرفتارش کرد | متن مداحی | حاج حسن خلج

عاقبت لشکری از تیر گرفتارش کرد

عاقبت لشکری از تیر گرفتارش کرد

به زمین خوردن در علقمه وادارش کرد

اولین مرتبه اش بود نشد برخیزد

تن بی دست خجالت زده از یارش کرد

دستش افتاد و نیفتاد علم از دستش

رحم الله به شیری که علمدارش کرد

ترک خشک لبش رو نمی انداخت به آب

غم چندین لب تاول زده ناچارش کرد

آبرو در خطر و مشک به دندانش بود

تیر نامرد به یک طفل بدهکارش کرد

گرچه خم شد کمر کوه ولی فایده داشت

سجده بر همت دریایی ایثارش کرد

سر درهم شده اش را سر نیزه بستند

زخمش انگشت نمای سر بازارش کرد

شاعر: علی ناظمی

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0