علی یا ذوالکرم علی باب الکرم | متن مداحی | حاج مهدی اکبری

علی یا ذوالکرم علی باب الکرم

علی یا ذوالکرم علی باب الکرم

ز شیر مادرم غلام حیدرم

شه عراقی فخر آفاقی از حوض کوثر می بده ساقی

علی علی علی علی

شاه لا فتی نفس مصطفی جانم حضرت مرتضی

علی علی علی علی

ای مشکل گشا ای روح دعا

تو شاهی و من هم گدا

جانم یا علی

*****

مسیحای مسیح جمال تو ملیح

و نطق تو صریح امیر المومنین

تو مقصود از طواف تو غالب در مصاف

تو عین و شین و قاف امیر المومنین

عالی اعلا والی و والا

هستی هم کفو حضرت زهرا

علی علی علی علی

ای رکن اذان فضلت بی کران رازق تمام جهان

علی علی علی علی

ای سر نهان ای کنز عیان داری از خدا تو نشان

جانم یا علی

*****

مثال آفتاب جمال بوتراب

سرا پا انقلاب امیر المومنین

تو حیدر صولتی سحاب رحمتی

در اوج رفعتی امیر المومنین

نفس رسول و زوج بتول و عقل العقولی

علی علی علی علی

نبا عظیم نبی را کلیم بهشت و جهیم را قسیم

علی علی علی علی

رحمان و رحیم یا نعم النعیم با تو مقبول بندگیم

جانم یا علی

 

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net