.  اشعار محرم 99 منتشر شد

فاطمه مادر حسین و حسن

فاطمه مادر حسین و حسن

فاطمه مادر حسین و حسن

گله کرد از وصال شیرازی

گفت ای آنکه از برای حسین

شعر نغز و چکامه میسازی

آفرین از حسین من گفتی

نیست اما مگر حسن پسرم

از غریب مدینه یادی کن

بگو از داغ پاره جگرم

شور شعر حسن گرفت وصال

چشم او تا سحر ز غصه نخفت

طبع ترکیب بند گوی زلال

چند بیتی رسای او را گفت

گفت اما لطیف و در پرده

محضر فاطمه ادب میکرد

از همان لحظه ای سخن میگفت

که حسن تشت را طلب میکرد

چند بندی سرود طبع وصال

تا شود فاطمه از او دل شاد

چند بندی سرود سر بسته

شعر ها را ولی ادامه نداد

دید اگر شعر را ادامه دهد

دل زهرا دوباره خواهد سوخت

نه مگر قرن ها دل مادر

از همین رنج های بی حد سوخت

چه بگوید بگوید ای مادر

زخم آن جسم را تصرف کرد

همسر مجتبی به شوهر خود

کاسه زهر را تعارف کرد

چه بگوید بگوید ای مادر

خون دلها به سان رود شده

زهر سوزانده تار و پودش را

چهره اش مثل تو کبود شده

چه بگوید بگوید ای مادر

از سپاه امام غیرت رفت

جا نماز و ردا و خیمه او

در کف دوستان به غارت رفت

چه بگوید بگوید ای مادر

دل عالم به یاد او میسوخت

وقت تشییع تیر های حسن

تن و تابوت را به هم میدوخت

چند بندی سرود طبع وصال

تا شود فاطمه از او دل شاد

چند بندی سرود سر بسته

شعر ها را ولی ادامه نداد

دید اگر شعر را ادامه دهد

باید از کوچه ها سخن گوید

باید از شعله و در و سیلی

باید از داغ سوختن گوید

باید از لحظه ای سخن گوید

که علی را به ریسمان بردند

هر چه مادر تلاش کرد نشد

مرتضی را کشان کشان بردند

میخ در داغ بود میدانی

بی امان خون ز سینه جاری نیست

ضربه ها بی شمار بود اما

ضربات غلاف کاری نیست

باید از لحظه ای بگوید که

حسن از ماجرای آن پیر است

قاتلش کوچه بنی هاشم

قاتل او غلاف شمشیر است

نکته ها در غمش فراوان بود

یکی از آن فقط سرود وصال

نکته ای حائز اهمیت هست

نکته ای که نگفته بود وصال

نکته این است پیروان علی

هر نفس بی قرار شمشیرند

چارده قرن بعد از دشمن

بی امان انتقام می گیرند

نسل او در شلمچه و فکه است

بر لباسش بخوان به خط رسا

میروم تا بگیرم از دشمن

انتقام علی و زهرا را

 

 

فاطمه مادر حسین و حسن

 

 

حاج محمد رضا طاهری / شب بیست و نهم ماه صفر 1398

متن مداحی فاطمه مادر حسین و حسن

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0