قاصدک بی قرار من برو | متن مداحی | کربلایی حسین طاهری

قاصدک بی قرار من برو یه مرحمی واسه چشم تر بیار

قاصدک بی قرار من برو یه مرحمی واسه چشم تر بیار

اگه روزی شد و رفتی کربلا تو رو خدا از اقام خبر بیار

بگو یه بیچاره بی قراره رفتن ِ

داره زیر بارون یه عاشق جون میکنه

به قفس تنگش یه پرنده میزنه

بگو به اقام بزار بیاد اگه بیام حرم برات یه ریز می بارم

بگو ببینه ابری چشام اگه بیام خاکت و رو چشام میذارم

اسم تو ذکر نفسام بزار بیام

با بیرق یا زهرا میایم حرمت ایشالله

*****

اگه یه روزی این عاشق بمیره تو رو خدا بیاید ای فرشته ها

با اجازه اقای بی کفن بدنم و ببرید به کربلا

خدا کنه خاک شم زیر پای زائرا

مهمون اقا شم با دعای نوکرا

تا یه روزی جسمم بشه خاک قتلگاه

خدا میدونه چه شیرین ِ میون روضه های تو نفس بگیره

به خدا که عاشقی این ِ ادم یه یا حسین بگه بعدش بمیره

مردن دیوونه همینه چه شیرینِ

 

www.mohjat.net