.  وفات حضرت معصومه . وفات حضرت معصومه

قم کجا شام کجا عزت و دشنام کجا | متن مداحی | حاج میثم مطیعی

قم کجا شام کجا عزت و دشنام کجا

قم کجا شام کجا عزت و دشنام کجا

گل اکرام کجا سنگ لب بام کجا

یاری یار کجا بارش آزار کجا

لطف ایام کجا رنجش و آلام کجا

من گرفتار شدم عمه گرفتار ولی

دل آرام کجا هلهله عام کجا

من اسیر غم یار عمه اسیر غم یار

درک آلام کجا خنده حکام کجا

من شدم ناقه نشین عمه شده ناله نشین

محمل بسته کجا ناقه بی بام کجا

من چنان عمه خود داغ برادر دیدم

داغ اقوام کجا تهمت بدنام کجا

فرصت آل کجا کندن خلخال کجا

آل اسلام کجا سیلی و دشنام کجا

عنبر و عود کجا آتش نمرود کجا

تن تبدار کجا شعله به اندام کجا

معجر پاره کجا دختر آواره کجا

وحشت طفل کجا حمله به ایتام کجا

سر کجا سنگ کجا کوفه گلرنگ کجا

نیزه جنگ کجا خنجر گلفام کجا

شاعر: محمود ژولیده

 

.

وفات حضرت معصومه 98 حاج میثم مطیعی

.

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.

کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.

استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0