لالایی به من حق بده از خجالت بمیرم

لالایی به من حق بده از خجالت بمیرم

لالایی دعا کن نیفته به خیمه مسیرم

لالایی آوردم تو رو تا برات آب بگیرم

لالایی به اشکم داره حرمله هی میخنده

لالایی سر تو عزیزم به یه مویی بنده

لالایی ولی خنده تو دل من رو کَنده

الهی نبینه دیگه مادر تو عزیزم

که با تیر رو دستم جدا شد سر تو عزیزم

ندارم زیر لب دعایی نگفته عزیزم

الهی سرت از رو دستم نیفته عزیزم

لالایی لالایی

****

لالایی برو زیر خاک ای گل آسمونی

لالایی برو که زیر سُم مرکب نمونی

لالایی ایشالله رو قبرت نذارن نشونی

لالایی از الآن میبینم اینا که نا مردن

لالایی دارن دنبال قبر مخفیت میگردن

لالایی  میبینم با نیزه تو رو پیدا کردن

بمیرم که باید دو چشم ربابه عزیزم

ببینه عزیزش رو نیزه میخوابه عزیزم

بمیرم عزیزم که نیزه بلنده عزیزم

نمیتونه مادر چشاتو ببنده عزیزم

لالایی لالایی

****

محکم بگیر رشته قنداقه اش به دست

باب الحوائج است اگر شیرخواره است

دانلود صوت مداحی / تلگرام

.
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ کربلایی حسین طاهری هفتگی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.