.  وفات حضرت معصومه . وفات حضرت معصومه

لب تشنه گرسنه به تمنای پدر رفت | متن مداحی | محمدرضا طاهری

لب تشنه گرسنه به تمنای پدر رفت

لب تشنه گرسنه به تمنای پدر رفت

همراه سر امده در تشت به سر رفت

وقتی که در اغوش کشیدم بدنش را

در جان من انداخت شرار مهنش را

افتادن از روی شتر با غل و زنجیر

بد جور بهم ریخته ترکیب تنش را

هم پاره و هم کهنه چسبیده به زخم است

پس دست نباید بزنم پیروهنش را

زخم و ورم و قد خم و موی سپیدش

گیرم که ندیدم لب و خون و دهنش را

اندازه نوشیدنمان اب ندادند

ماندم چه کنم کنج خرابه کفنش را

حتی دو سه تا هم زن غساله بیاید

عمه ندهد دست کسی غسل تنش را

بیچاره شدم تا به دل خاک سپردم

یک سایه نیلی شده از یاسمنش را

 

 

 

حاج محمد رضا طاهری / شب ششم ماه صفر 1396

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0