ما را بنویسید فدای سر زینب | متن مداحی | حاج احمد واعظی

ما را بنویسید فدای سر زینب

ما را بنویسید فدای سر زینب

آماده ترین افسر رزم آور زینب

باید به مسلمانی خود شک کند آنکه

یک لحظه کوتاه شود کافر زینب

کافیست که با گوشه ابرو بدهد اذن

فرماندهی کل قوا مادر زینب

از بیخ درآورده و خواهیم درآورد

چشمی که چپ افتد به دور و بر زینب

آن کشور سوریه و این کشور ایران

مجموع دو کشور بشود کشور زینب

رهبر بدهد رخصت میدان بگذاریم

مرحم به سر زخم دل مضطر زینب

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.