مرا که این همه دل خسته ام دلم نشکن

مرا که این همه دل خسته ام دلم نشکن

نگر به گریه پیوسته ام دلم نشکن

شنیده ام که به زوار خود نظر داری

به زائرین تو پیوسته ام دلم مشکن

شنیده ام که مرام تو دل شکستن نیست

فزون تر از همه بشکسته ام دلم مشکن

شنیده ام که مرام تو دل شکستن نیست

به یک نگاه تو دل بسته ام دلم مشکن

شنیدام که گدا را نمی کنی نومید

من گدای سمج خسته ام دلم مشکن

 

.
شب ۱۲ ماه رمضان ۹۶ حاج محمد رضا طاهری
مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن شعر را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.