محرم 99 کلیک کنید  شعر و صوت گلچین شور 99

مرسوم نباشد به خدا هیچ کجا را | متن مداحی | حاج منصور ارضی

مرسوم نباشد به خدا هیچ کجا را

مرسوم نباشد به خدا هیچ کجا را

شاهان بپذیرند به محضر فقرا را

ای عشق اگر کشتن ما در نظرت هست

بر شانه بینداز کمی زلف ها را

ای خانه تو کعبه و ای چشم تو قبله

تغییر مَده هیچ جهت قبله نما را

سوگند به نان و نمک سفره بازت

معنی نشود لفظ کرم غیر شما را

مأنوس به لفظ برو گوش احدی نیست

از بس که شنیدند همه لفظ بیا را

معماری این خانه عجیب است درش کو

جایی نگذارند چنین خشت بنا را

ما از تو بغیر از تو نداریم تمنا

جان را بِستان زود بده روزی ما را

در معرکه حیدر که خودش شیر خدا بود

داده به تو فرماندهی کل قوا را

تابوت پر از تیر تو سهم جملت بود

تکثیر تو لرزانده تن …………………………

شامی به تو بد گفت و تو آغوش گشودی

اینقدر نمک گیر نکن شام بلا را

از کُنهِ روایات چنین فهم نمودیم

آقا بکند لطف تو هر بی سر و پا را

هر لحظه شلوغیِ کرم خانه گواه است

دستان کرم رد نکند دست گدا را

چشم احدی از تو به جز خیر ندیده

اصلا ز حسن هیچ کسی نه نشنیده

آتشکده ای واهمه از نار نداری

در خانه خود محرم اسرار نداری

هرکس نمکت خورد نمکدان تو بشکست

از صلح تو پیداست که یک یار نداری

از زیر قدم های تو سجاده کشیدند

سردار غریبانی و عمار نداری

با زهر عجینی تو ولی طشت خبر داد

این دفعه توانایی پیکار نداری

بی حرمتی جُعده تو را از نفس انداخت

حتی نفسی قدرت گفتار نداری

از بس که تنت سبز شده از اثر زهرا

دیگر به سرت میل چمن زار نداری

قِی کن جگرت را که همه خوب بفهمند

دیگر جگر از شدت آزار نداری

آهت خبرم کرد که دلخسته ای از شهر

تاب نظر بر در و دیوار نداری

هر روز مغیره جلوی تو رژه می رفت

کی گفته که در چشم ترت خار نداری

کوچه به تو بد کرد غرور تو لگد شد

چشمی که بخوابد به شب تار نداری

در موقع برگشت چه شد با تو که زآن پس

یک گوشه نشستی به کسی کار نداری

کابوس تو تصویر زمین خوردن زهراست

هی طاقت این صحنه به تکرار نداری

در کودکی ات کشته شدی پیر شدی تو

مادر که زمین خورد زمینگیر شدی تو

 

.
.

 

شهادت امام حسن ۲۸ صفر ۹۹ حاج منصور ارضی

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
 شعر و صوت گلچین شور 99
0