ملیکه دنیایی یا نائبة الزهرا | متن مداحی | حاج مهدی اکبری

ملیکه دنیایی یا نائبة الزهرا

ملیکه دنیایی یا نائبة الزهرا

هم زین ابی بانو هم سر ابیهایی

گر نبودی تو اثر از مکتب و مذهب نبود

قل هوالله احد حتی به روی لب نبود

زبان من الکن و توصیف از این بهتر نبود

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

ای زهره زهرا زینب عقیله مولا زینب

صدیقه صغری یا زینب کبری زینب

یا زینب

****

یا نائبة الزهرا محبوبه پیغمبر

فصیحه قرایی یا ریحانة الحیدر

خطبه در خطبه امیر المومنین دم زینب است

زهره در زهره ظهور اسم اعظم زینب است

قربان آن شاعری که این چنین فرموده است

این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است

قبله بلایا کعبه رزایا

رزیئه وحی سلیله زهرا

یا زینب

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.