مور را رخصت تمجید سلیمان ها نیست – محمدرضا طاهری – متن مداحی

مور را رخصت تمجید سلیمان ها نیست

مور را رخصت تمجید سلیمان ها نیست

پیشگاه کرمت عرصه جولان ها نیست

از کرامات فراوان تو خوبان ماتند

این همه حسن در اندیشه انسان ها نیست

باید ادیان پی اوصاف تو تحقیق کنند

گفتن از شخصیتت وُسع مسلمان ها نیست

عصمت از فاطمه داری که مطهر شده ای

احتیاجی پی این امر به برهان ها نیست

شعر اگر بهر تو کم گفته شده خرده مگیر

سیر اوصاف تو در قدرت عَمان ها نیست

نقش تو نیست کم از زینب کبری بانو

گر چه حک نام تو در صفحه اذهان ها نیست

شام زیر لگد خطبه تو جان میداد

مثل تو هیچ کسی فاتح میدان ها نیست

رمز عرفان اثر سجده پیشانی توست

احتیاجی سر این سفره به عرفان ها نیست

خواستی تا همه جا صحبت زینب باشد

مدح و مرثیه اگر از تو به دیوان ها نیست

ام کلثوم شدن زینب و زهرا شدن است

حرف عشق است در آن صحبت عنوان ها نیست

ازدواج تو و نمرود مدینه هیهات

نخی از چادر تو قسمت شیطان ها نیست

نمک سفره افطار پدر هستی تو

لذتی بی تو در این شیر و در این نان ها نیست

می شود گفت ز تو از غم و درد تو نگفت

مدح خوب است ولی مُکفی گریان ها نیست

یوسفت در عوض چاه به گودال افتاد

چون تو دلسوخته در یثرب و کنعان ها نیست

سر و سامان تو را نیزه ای از پا انداخت

خیمه سوخته جای سر و سامان ها نیست

ناز پرورده دستان پر از مهر علی

شان تو ناقه عریان و بیابان ها نیست

دور تا دور تو با هلهله جمعیت بود

بزم می طشت طلا جای پریشان ها نیست

هر چه گفتم کمی از قدر و مقام تو نشد

مور را رخصت تمجید سلیمان ها نیست

شاعر: پوریا هاشمی

 

.

پنجشنبه 23 بهمن 99 حاج محمد رضا طاهری

هیئت هفتگی وفات حضرت ام کلثوم

.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.