دستگاه های موسیقی ایرانی  کتاب مداحی محرم 1398  تلگرام

میاد صدای غریب مادر

میاد صدای غریب مادر

میاد صدای غریب مادر

حسین تو گودال بی یار و یاور

شلوغ شده دور و برش سادات ببخشن

قاتل اومد بالا سرش سادات ببخشن

قاتل اومد با خنجرش سادات ببخشن

از خیمه اومد خواهرش  سادات ببخشن

تکیه به نیزه ها زد سادات ببخشن

فاطمه رو صدا زد سادات ببخشن

لب تشنه دست و پا زد سادات ببخشن

***

دل زینب آتیش میگیره

حسین تو دست قاتل اسیره

از آسمون راهی شدن سادات ببخشن

حیدر و زهرا و حسن سادات ببخشن

کنار اون خونین بدن سادات ببخشن

همه به گودال اومدن سادات ببخشن

فاطمه روضه خونه سادات ببخشن

گریون و نیمه جونه سادات ببخشن

حسینش غرق خونه سادات ببخشن

****

از این مصیبت دلا هلاکه

سرش رو نیزه تنش رو خاکه

زخمی و خونین پیکرش سادات ببخشن

غارت شد از پا تا سرش سادات ببخشن

پیراهن و بال و پرش سادات ببخشن

عمامه و انگشترش سادات ببخشن

وقت جسارت اومد سادات ببخشن

بند اسارت اومد سادات ببخشن

لشگر غارت اومد سادات ببخشن

وای وای وای وای

روز اول که دیدمت گفتم

آنکه روزم سیه کند این است

 

.
.

متن شعر مداحی میاد صدای غریب مادر

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 لطفا برای ما نظر ارسال کنید  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0