میان آتش نمرود پیکر تو نسوخت

میان آتش نمرود پیکر تو نسوخت

شبیه مادر مظلومه ات پر تو نسوخت

اگر چه از سر دوشت کشیده شد اما

هزار شکر عبای مطهر تو نسوخت

تو با کهولت سن پا برهنه در دل شب

به حیرتم دل خصم ستمگر تو نسوخت

اگر چه سوخت درِ خانه تو در آتش

هزار شکر در آن بین همسر تو نسوخت

اگر چه زهر تو را آب کرد همچون شمع

در آفتاب ولی جسم لاغر تو نسوخت

سه بار تیغ به رویت کشید آن نامرد

ولی ز کندی خنجر که حنجر تو نسوخت

نرفت رأس شریف تو بر سرِ نیزه

از این طریق دل خون خواهر تو نسوخت

هزار مرتبه باقیست جای شکرش که

از هل بیت تو یک تن برابر تو نسوخت

 

.
شب ۶ ماه رمضان ۱۴۰۰ حاج محمد رضا طاهری
مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.