شهادت امام کاظم

میان میدان بلا حلقه زدند اشقیا – حاج محمود کریمی – متن مداحی

میان میدان بلا حلقه زدند اشقیا

میان میدان بلا حلقه زدند اشقیا دور عزیز مجتبی

هیچ کسی نزد صدا چند نفر به یک نفر

به روی خاک علقمه خسته نشسته فاطمه بارش تیر و نیزه شد

گفت غریب کربلا چند نفر به یک نفر

حسین بود محتضر دید به پیکر پسر نشسته تیر تا به پر

گفت به قوم بی حیا چند نفر به یک نفر

چو دید زینب حزین سنگ جفا و شاه دین حسینش افتاده زمین

کشید ناله ای خدا چند نفر به یک نفر

دست یکی به موی او سنگ یکی به روی او دست یکی به پیروهن

به روی سینه جای پا چند نفر به یک نفر

به روی خاک ها سرش شمر به دست خنجرش یکی پی عمامه اش

یکی به دنبال عبا چند نفر به یک نفر

پیش نگاه مادرش جدا شد از بدن سرش اهل حرم به سر زنان

صدا زدند بچه ها چند نفر به یک نفر

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 گلچین  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0